Nabr na grupy trwa. Je?li chcesz wzi?? udzia? w zaj?ciach prosz? wy?lij swoje zg?oszenie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skontaktuj? si? z Tob?!

Zapraszam na moj? stron? LOWEN ?D? www.facebook.com/LowenLodz/

 

Zapraszam na 4 spotkania prowadzone metod? Aleksandra Lowena

Grupa dla osb maj?cych do?wiadczenie we w?asnej psychoterapii

PSYCHOTERAPIA PRZEZ CIA?O

TEMATY SPOTKA?:

1. Mam nogi

2. Tu s? moje granice

3. Miednica

4. Trac? g?ow?

?wiczenia pozwalaj? na:

dobry kontakt z w?asnym cia?em i emocjami,

wyra?enie zastyg?ych w ciele emocji

zwi?kszenie ?ywotno?ci, ktra jest drog? do poczucia szcz??cia

Zaj?cia - nie s? grup? terapeutyczn? i trwaj? 120 minut.

Odbywaj? si? w pi?tki od godziny 20 do 22w ?odzi .

Koszt 100 z? za spotkanie.

Ilo?? miejsc ograniczona

Prosz? o wcze?niejsze zapisy mailowe na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na zaj?cia nale?y przynie?? mat?, wygodny strj do ?wicze?, wod?, ?wiczymy na boso;-)

Zaj?cia s? przeciwwskazane:

W stanach psychotycznych

W trakcie ci??y, po?ogu

aktualnie trwaj?cych stanach ostrych i podostrych(niezale?nie urazowych czy infekcyjnych)

padaczka, jaskra.

Prosz? pyta?, je?li s? jakiekolwiek w?tpliwo?ci. Im wiem wi?cej tym jest bezpieczniej i skuteczniej.

Sylwia Motyl Ko?ka- zakochana w pracy z cia?em

W roku 2002 sko?czy?am Gestalt a obecnie jestem na szkoleniu akredytowanym przez Florida Society Bioenergetics Analysis ktrego opiekunem merytorycznym jest Scott Winfield a koordynatorem Marzena Barszcz.