Od 17 lat jestem psychologiem i psychoterapeutk? Gestalt. Pracuj? rwnie? z cia?em metod? Aleksandra Lowena. Prowadz? terapi? indywidualn? i grupow?.

Przyjmuj? prywatnie w ?odzi i G?ownie.

Zajmuj? si? diagnoz? i terapi? indywidualn? dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

Prowadz? rwnie? szkolenia i warsztaty dla r?nych grup zawodowych w zakresie rozwijania umiej?tno?ci psychologicznych.

Pomagam osobom, ktre cierpi? ponad swoje si?y. Zapraszam te? tych, ktrzy chc? rozwija? swoj? osobowo??, odkrywa? nieujawniony do tej pory potencja?.

W swojej pracy kieruj? si? najwy?szymi standardami etyki zawodowej-przestrzegam zasad kodeksu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poddaj? si? regularnej superwizji.