Psychoterapia indywidualna je?li cierpisz na bezsenno??, napady z?o?ci czy smutku, masz problemy w pracy lub zwi?zku. Czujesz si? nieszcz??liwy lub chcesz rozwija? swoj? osobowo??.

Konsultacje psychologiczne- je?li zastanawiasz si? czy to co Ci? spotyka w ?yciu jest normalne i naturalne skorzystaj z porady.

Psychoedukacja je?eli chcesz dowiedzie? si? wi?cej i rozwija? umiej?tno?ci psychologiczne mo?liwe jest spotkanie indywidualne lub grupowe.

Psychoterapia szkoleniowa dla uczestnikw sta?u i szko?y Instytutu Terapii Gestalt.

 

Mo?na uzyska? pomoc w zakresie:

dolegliwo?ci psychosomatycznych

objaww nerwicowych

zaburze? jedzenia

nadmiernego stresu

objaww depresji i kryzysw egzystencjalnych

konfliktw i trudno?ci w relacjach partnerskich

rozwijania swojej osobowo?ci, poszerzania ?wiadomo?ci odkrywania nieujawnionych, do tej pory potencja?w.

trudno?ci wychowawczych

uzale?nienia

.