Warsztaty to spotkanie grupowe, skoncentrowane wok? jednego tematu,takich jak np.:

  • skuteczna komunikacja
  • rozpoznawanie swoich potrzeb
  • radzenie sobie ze stresem

Ich celem jest ?wiczenie nowych umiej?tno?ci i zdobywanie wiedzy.

 

 

.