Warsztaty to spotkanie grupowe, skoncentrowane wokół jednego tematu,takich jak np.:

  • skuteczna komunikacja
  • rozpoznawanie swoich potrzeb
  • radzenie sobie ze stresem

Ich celem jest ćwiczenie nowych umiejętności i zdobywanie wiedzy.

 

 

.